2012. február 2., csütörtök

szocpol házvásárlásra 2013-tól

Fiatalok otthonteremtési támogatása használt lakás vásárláshoz (félszocpol)
Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, ha az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, ill. vidéken a 8 millió forintot 2013-tól. A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a bank által megállapított forgalmi értéknél. A kedvezmény összege az első gyermek után négyszázötvenezer forint, a második gyermek után hétszázötvenezer forint, a harmadik gyermek után hétszázezer forint, a negyedik gyermek után négyszázezer forint, minden további gyermek esetében százezer forint, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át. A lakásépítési kedvezménynél leírt személyi feltételek a fiatalok otthonteremtési támogatására is megfelelően alkalmazandók. A fiatalok otthonteremtési támogatása személyi feltételeinek meglétét az igénylő lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője igazolja a bank részére.

Utóbb született gyermek utáni otthonteremtési támogatás útószocpol:
E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybe vevők a később született gyermek(ek) után is – az adásvételi szerződés időpontjában érvényben volt összegben – abban az esetben, ha bármely pénzintézetnél (bank) kölcsönszerződésük van. A támogatást ilyenkor a még fennálló (elsődlegesen a jelzáloglevél kamattámogatásos) kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani. A fiatalok otthonteremtési támogatása igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személynek a támogatás folyósítását követő egy éven belül be kell mutatnia a bank számára:
a) az illetékhivatal által hozott, a támogatással vásárolt ingatlan visszterhes vagyonszerzési illetékelőlege kiszabásáról szóló határozatát, és
b) a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, mely igazolja, hogy a támogatással vásárolt ingatlan a lakóhelye.
Lakásvásárlási kedvezmény használt lakás vásárlására (félszocpol)
Lakásvásárlási kedvezmény használt lakóingatlan megvásárlásához akkor igényelhető, amennyiben az igénylő három vagy több gyermeket tart el, és a 2001. augusztus elsején az igénylő vagy az együttköltöző eltartott gyermekeinek együttesen legalább 50 %-os tulajdonában lévő lakása értékesítésével, helyette nagyobb hasznos alapterületű és legalább egy lakószobával több szobaszámú, legalább komfortos lakást vásárol.
Az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlásra kell fordítani, csökkentve azt az értékesített lakást terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók és az együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt. A kedvezmény összege az eladott lakóingatlan adásvételi szerződés szerinti eladási ára és a helyette vásárolt lakóingatlan adásvételi szerződés szerinti vételára közötti különbséget nem haladhatja meg.

A szocpol kedvezmény összege a lakásépítési kedvezményösszegének fele.
Egyéb eltartott családtagok után 30.000,- Ft.
Ugyanazon gyermek után csak egy közvetlen támogatás – vagy lakásépítési kedvezmény, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása- vehető igénybe.
Megelőlegező kölcsön (szocpol később születendő gyermekek után)
A fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérheti a kedvezményre jogosító feltételek fennállása esetén a Lakásépítési kedvezmény (szocpol) kölcsönként történő megelőlegezését. Fiatal a házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.
A támogatás kizárólag új lakás felépítésére, illetve az értékesítés céljára épített és építtetett lakás megvásárlására, és olyan új lakás megvásárlásához vehető igénybe, amelynek magánszemély tulajdonosa az ingatlan tekintetében eredeti szerzőnek minősül. A gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt, mely egyben a megelőlegezés időtartama is, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani:
A MEGELŐLEGEZŐ SZOCPOL ÖSSZEGE:
Esetek: Megelőlegező kölcsön összege Megelőlegezési időszak

Gyermektelen fiatal házaspár egy gyermeket vállal 900.000 Ft - 4 év
Gyermektelen fiatal házaspár két gyermeket vállal 2.400.000 Ft - 8 év

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha az igénylő házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejáratáig a banknak igazolja. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni az építtető, a vásárló örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését, továbbá a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét az igénylő házaspár az azt igazoló okmány kiállítását, illetve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül köteles a megelőlegező szocpolt folyósító hitelintézetnek bemutatni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése