2013. szeptember 14., szombat

Változások a szocpolban !

A lakásépítési támogatás (szocpol) jelenlegi fő feltételei
- az igénybe vevő csak köztartozásmentes adózó természetes személy lehet
- az igénylő (pár esetén legalább az egyikük) legalább féléves munkaviszonnyal rendelkezik
- az igénylőnek, házastársának, élettársának, gyermekének, együttköltöző családtagjainak lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet (kivéve egyes eseteket)
- 2010. január 1-jét követően kiadott használatbavételi engedéllyel és legalább “B” energetikai minősítéssel rendelkező új lakás vásárlásához, építéséhez
- a lakás vételára áfa és telekár nélkül legfeljebb 300 ezer forint, alacsony energiafogyasztású lakás esetében legfeljebb 350 ezer forint lehet négyzetméterenként
- a természetesen személyek már meglévő gyermekeik után igényelhetik (betöltött 16. életév, nappali tagozatos tanulóknál betöltött 25. életév)
- a 40. életévüket be nem töltött párok a nevelt gyermekek számától függetlenül legfeljebb két gyermeket vállalhatnak (megelőlegezett szocpol)
- figyelmen kívül kell hagyni azt a gyermeket, akire szocpolt már igénybe vettek
- ha a lakást 10 éven belül értékesítik, a szocpol visszafizetendő
Miben változhat a szocpol?
Az NGM szakértői által tervezett változtatások az alábbi fontosabb módosításokról szólnak:
- A lakásépítési támogatás mértékének emelése, hogy a maximális összeg megközelítse a korábban hatályban volt szocpolt (két gyermek esetén megközelíthesse pl. a 3 millió forintot is)
- A jelenlegi legalább kettő helyett már egy gyermek után is járna támogatás
- A lakás alapterület-minimuma a jelenlegi 60 négyzetméter helyett 45 négyzetméter lenne
- Használt lakás vásárlásához bevezetnék a “félszocpolt”, ami az új lakásokra vonatkozó alaptámogatás összegének az 50%-a
- Kettő vagy több gyermeket nevelő családok számára a “félszocpolt” meglévő lakásuk bővítésére is elérhetővé tennék a számlákkal igazolt költségek legfeljebb 50%-a erejéig.
A szocpol támogatás összege a korábbiakhoz hasonlóan három tényezőtől: 1. a lakás alapterületétől, 2. a gyermekek számától, 3. a lakás energiaminősítésétől függne.

2012. december 11., kedd

Az új szocpolra építhetnek 2013-tól

Szakértői várakozások szerint 2014-től az ingatlanfejlesztések is elkezdhetnek idomulni a szocpol kritériumaihoz, így energiatakarékosabb és nagyobb alapterületű lakások jelenhetnek meg az újingatlan-kínálatban.
Óvatosan optimista várakozások övezik az új lakások vásárlásának ösztönzésére bevezetett új szociálpolitikai támogatást, közismertebb nevén a szocpolt. A kedvezményt a kormány várakozásai szerint mintegy 4-5 ezer család vehet majd igénybe 2012-ben, összesen mintegy 5,2 milliárd forint értékben. A 2012. január elsejével bevezetett, vissza nem térítendő szociálpolitikai támogatás kritériumai eltérnek a korábbi szocpolétól, a legfontosabb újdonság, hogy a régebben bevett előírt szobaszám helyett most négyzetméter alapon határozzák meg a gyerekszám mellett a támogatás mértékét. A szociálpolitikai támogatást legalább 60, de legfeljebb 160 négyzetméter hasznos alapterületű új, 2010. január elseje után kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkező, „B” vagy annál jobb energetikai minősítésű lakás vásárlására lehet fordítani. A támogatási összeg magasabb jobb energetikai minősítésű lakás vásárlása esetén. A szocpol előírásai szerint a lakás vételára áfa és telekár nélkül négyzetméterenként legfeljebb 300 ezer forint lehet, azaz bruttó 381 ezer forint, alacsony energiafogyasztású épületnél 350 ezer forint, bruttó 445 ezer forint.
Aszociálpolitikai támogatás
Az új szocpolra építhetnek a lakásfejlesztések „Mindezt összevetve a KSH legfrissebb adataival, amelyek szerint Budapesten az új lakások átlagos négyzetméterára 345 ezer forint volt 2011 I-III. negyedévben, míg a megyeszékhelyeken ez a szám bruttó 227 ezer forint volt, el lehet mondani, hogy az új kritériumok csak mérsékelten szűkítik a támogatással elérhető ingatlanok körét” – mondta Kosztolánczy György, az OTP Ingatlanpont Kft. ügyvezető igazgatója. A fővárosban az értékhatár csak bizonyos kerületekben, illetve a felső közép, felső szegmensbe tartozó lakások esetében korlátozhatja a szocpol segítségével megvásárolható ingatlanok körét. Vidéken az új kritériumok alapvetően nem korlátozzák az ingatlanok körét, és itt a támogatás mértéke arányaiban is magasabb a teljes lakásár százalékában mérve.

szocpol támogatás elnyerése 2013-ra

- Legalább 1 gyermekes házaspárok igényelhetik, akiknek életkora 40 év alatt van, de előre bevállalt, maximum két gyermek esetén is kérhető a szocpol
- A férj, vagy a feleség rendelkezzen legkevesebb féléves, bejelentett munkaviszonnyal
- A NAV által igazolniuk kell, hogy nincs köztartozásuk
- Nem rendelkeznek saját lakástulajdonnal
- A leendő ingatlan minimum „B” energia besorolású
- Számlabemutatási kötelezettségnek kell eleget tenniük, mind új építésű, mind vásárolt ingatlan esetén

A szocpol összeg elnyerhető nagysága függ a gyerekek számától, a lakás négyzetméterétől (nagyságától), és energia besorolásától is. Két gyerek minimum 800.000.-Ft-ot „ér”, 4-5 gyerek pedig már 2 milliót, vagyis ennyi lehet a kérhető támogatás összege. Nem árt előre tisztában lenni azzal, hogy az igényelt támogatást csak utólag folyósítják a bankok.

2012. július 17., kedd

új szocpol törvény 2012 - 2013

ÚJ SZOCPOL TÖRVÉNY 2012-2013

Az igényelhető szocpol állami támogatások köre:
 • lakásépítési támogatás,
 • megelőlegezett lakásépítési támogatás,
 • utólagos lakásépítési támogatás.
Az állami támogatásokhoz kapcsolódó célok köre:
 • építési engedéllyel rendelkező új lakás építése,
 • az alapozástól kezdődően teljesen újonnan épített, vagy
 • emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló lakóegység
 • használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése előtt történő átruházása esetén, ha az építkezés 2010. január 1-jét követően kiadott építési engedély alapján történt, úgy a lakás építése (félkész lakás vásárlás),
 • használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlása,
A legfontosabb ismérv, hogy a szocpol csak azon lakások és ingatlanok megvásárlása vagy építése esetén jár, melyeknek a lakás teljes nettó alapterületére jutó négyzetméterára (telekár nélkül) nem haladja meg a 300 ezer - alacsony energiafogyasztású (passzív ház) lakás esetén pedig a 350 ezer - forintot. Az energiatakarékosabb lakásokat vásárlók vagy építők nagyobb támogatási összeget is kaphatnak (ezzel bővebben cikkünk Energiatakarékosan kedvezőbb című bekezdésben foglalkozunk). (a cikk további részében a támogatási célokat a könnyebbség kedvéért együttesen lakásvásárlásként említjük). A család létszámától függően erős feltételt szabtak még a vásárolt lakás hasznos alapterületére vonatkozóan az új szocpol esetén. Míg az alacsony maximális négyzetméterárak a szociálpolitikai eszközöket jellemezhetik a jómódúak kizárásával a támogatásokból, addig az alapterületre vonatkozó elvárás azokat támogatja, akik nagyobb ingatlant tudnak vásárolni. Két gyermek esetén minimum 60 négyzetméteres lakást kell vásárolni ahhoz, hogy szocpolt lehessen hozzá igényelni. Három gyermeknél ez már 70, négy- vagy több gyermek esetén pedig már minimum 80 négyzetméter a minimális elvárás, de a maximális hasznos alapterület nem haladhatja meg a 160 négyzetmétert.
Energiatakarékosan kedvezőbb
Fontos hangsúlyozni, hogy a szocpol igénylésének feltétele, hogy a megvásárolt ingatlan energiatakarékos legyen, legalább "B" energetikai minősítési osztályú. Tovább lehet növelni az állami támogatás összegét, ha valaki "A" energiakategóriájú lakást épít vagy vásárol. Ebben az esetben 10 százalékkal több támogatást kaphatunk. Az "A+" energiaosztálynál 20, míg passzív ház építésekor 30 százalékkal növekszik a támogatás összege. Passzív ház esetén egyértelműen megfogalmazott elvárás, hogy a lakás fűtésére fordított fajlagos primer energiafelhasználása évente négyzetméterenként legfeljebb 25 kWh legyen.  A támogatás összege 2 eltartott gyermek esetén minimum 800 ezer forint, legalább 60-75 négyzetméteres ingatlan vásárlása esetén, de akár 1 690 000 forint is lehet egy passzív energiaosztályú és 90-160 négyzetméter közötti ingatlan esetén. Legtöbbet a négy vagy több gyerekesek kaphatják, ők egy 110-160 négyzetméteres passzívingatlan vásárlásához 3 250 000 forintot is kaphatnak. 
A szocpol igénylésének további fontos feltételei is vannak, amelyekkel mindenképp érdemes tisztában lennünk, mielőtt belevágunk: 
Előírás, hogy az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együtt költöző családtagjának lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nem lehet, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme sem lehet folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévő, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra kötött bérleti jogviszonya, vagy lízingbe vett lakása sem lehet.
Lakásvásárlás esetén a közvetlen támogatás akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója (házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermeke, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülője, valamint a testvére), és nem élettársa.
A közvetlen támogatásokat azonban igénybe veheti az is,
 • akinek magának, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba; illetve
 • a tulajdonukban lévő lakás lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
vagy
 •  a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.
Kötelező ugyanakkor a támogatott lakásnál:
 • Az igénylőknek vagy támogatott személyeknek legalább 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezni.
 • Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal rendelkezni.
 • A lakásban az igénylőn kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont.
Adóhatósági igazolást kell bemutatni arról, hogy az igénylők köztartozásmentes adózók. További feltétel még, hogy a házastársak és élettársak esetén legalább az egyik félnek szerepelnie kell minimum 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként.  A támogatást minimum 2 gyermek esetén lehet igényelni, akik után még nem igényeltek közvetlen állami támogatást. A gyermek lehet meglévő és vállalt is. Utóbbi esetben egy gyermek vállalásakor 4 év a teljesítési határidő, míg 2 gyermek vállalásakor 8 éven belül kell megszületniük.A később született gyermek esetén alkalmazandó szabályok között szerepel az, hogy a lakásépítési támogatást lakáshitel-tartozás törlesztésére is igénybe lehet venni. A támogatás a használatbavételt megelőzően nyújtott és folyósított, fennálló hiteltartozás csökkentésére használható fel, kivétel ez alól a munkáltatói és önkormányzati kölcsön. Fontos szabály azonban, hogy az utólagos támogatás csak akkor jár, ha az igénylő korábban a lakásigényének megvalósításához lakásépítési támogatást és/vagy megelőlegezett lakásépítési támogatást kapott. Jogosultsági vizsgálatnál a meglévő gyermekek számát és a lakóingatlan hasznos alapterületét nem kell vizsgálni, valamint e támogatás nem vehető igénybe utólagosan gyámság alá került gyermek után. A megvásárolt ingatlanra a Magyar Állam javára 10 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Ha a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást ezen időszakon belül lebontják - kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé -, vagy elidegenítik, vagy az nem az igénylő és gyermekének lakóhelyéül szolgál, a lakás használatát harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltérően hasznosítják, akkor az igénylő köteles a támogatás folyósított összegét visszafizetni. A törvény módosítása után a szocpol feltételek sokkal szigorúbbak lettek. Ha azonban a támogatott 10 éven belül lakást szeretne cserélni, vagy a lakás értékesítését követően másik lakást építeni vagy vásárolni, akkor a támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében 3, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos kérelme alapján a Kincstár az igénylő lakóhelye szerint illetékes területi szerve felfüggeszti, amennyiben az igénylő az igénybevett támogatás összegét Kincstár részére letétként befizeti.  Az építési/vásárlási költségeket számlával kell igazolni. A bekerülési költség legalább 70 százalékáról, az igénylő saját nevére, a félkész lakás megvásárlása esetén a vételár 70 százaléka erejéig az előző építtető nevére kiállított számlákat a hitelintézetnél be kell mutatni. A támogatási rendszert a magyar állampolgárok, emellett a bevándorolt, vagy letelepedett, valamint a hontalan, vagy menekült, oltalmazott státuszúak is igénybe vehetik. 
A támogatásokra való jogosultság és mértékének megállapítását - az utólagos lakásépítési támogatás kivételével - lakás vásárlás esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos jogvesztő határidőn belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása előtt kell kérni a hitelintézettől.
Igényelhető a szocpol, az FHB Banknál 2012.05.21-től
Az FHB a második bank, ahol igényelhető a lakásépítési támogatás. Lakásépítésre és új lakás vásárlására egyaránt felhasználható a szocpol névén közismert, vissza nem térítendő állami támogatás. Az FHB-nál a támogatással együtt intézhető az összes szükséges és kapcsolódó banki, ingatlanos és biztosítási szolgáltatás is.

2012. június 22., péntek

Élénkül a szocpol igénylés, egyre többen érdeklődnek az Otp szerint !

Az OTP-nél napról napra növekszik az érdeklődés az új lakások építéséhez és vásárlásához igénybe vehető lakásépítési támogatás (ismertebb nevén szocpol) iránt, olvasható a bank csütörtökön kiadott közleményében itt. A banknál már február óta igényelhető a megújított lakásépítési támogatás, amelyet rajtuk kívül a nagyobb bankok közül egyelőre az FHB-nál lehet kérni. Az OTP közleménye szerint az ügyfeleik által igényelt összeg átlagosan 1,45 millió forint, míg az igényelt támogatások összege az elmúlt három hónapban meghaladja a negyedmilliárd forintot. A jelenleg, a lakáshitelek igénylése során elérhető kamat- és díjelengedési akciót igénybe vevő ügyfelek nagy része a szocpol támogatásról is kér információkat. A bank úgy számol, hogy év végéig ezer szocpol-igénylést nyújthatnak be hozzá, ezek összértéke elérheti az 1,5 milliárd forintot. Ez a volumen körülbelül egynegyede az idei kormányzati várakozásoknak. A lakásépítési támogatást új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához azok vehetik igénybe, akiknek nincs lakástulajdonuk, köztartozásmentes adózók és legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. A támogatás mértéke 800 000-től 3,25 millió forintig terjedhet. A szocpol legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén megelőlegezett támogatásként is igényelhető. Az utólagos lakásépítési támogatás mértéke a később született gyermekenként 400 000 forint.

A lakásépítési támogatás jellemzői

A szocpolt új lakás építéséhez vagy új lakás vásárlásához azok a személyek vehetik igénybe, akiknek nincs lakástulajdonuk, köztartozásmentes adózók és legalább az egyik szülő bejelentett munkaviszonnyal rendelkezik. A támogatás mértéke 800 ezer forinttól 3 250 000 forintig terjedhet. Az összeg függ az eltartott-, illetve vállalt gyermekek számától, az ingatlan hasznos alapterületétől és az ingatlan energetikai minősítési osztályba sorolásától. A telekár nélkül számított egy négyzetméterre jutó építési költség (vételár) maximált. A szocpol legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén megelőlegezett támogatásként is igényelhető. Az utólagos lakásépítési támogatás mértéke a később született gyermekenként 400 ezer forint.

2012. május 21., hétfő

Fhb szocpol 2012-2013: FHB bejelentette: május 21-ével fiókjaiban is igényelhető a gyermekek után járó szociálpolitikai támogatás (szocpol).

Viszonylagos csend jellemzi a bankok lakossági termékfejlesztését. A május 14-18-i hét eseményei közül kiemelésre érdemes, hogy az FHB bejelentette: május 21-ével fiókjaiban is igényelhető a gyermekek után járó szociálpolitikai támogatás  (szocpol).
Új szereplővel bővül a lakásépítésre és új lakás vásárlására felhasználható szocpolt, azaz a gyermekek száma alapján igényelhető vissza nem térítendő állami támogatást nyújtó pénzintézetek köre: az FHB május 21-ével tette lehetővé ennek igénylését. A lakáshitelezési piacon hagyományosan erős pozíciókkal rendelkező bank  a lehetőség bevezetésével párhuzamosan mérsékelte egyes lakáshitel-termékei kamatait is: az Ötös Fix Kölcsönét és az Államilag támogatott lakáshitelt. Az öt évre fix kamat mellett igénybe vehető Ötös Fix hitel kamata ügyfélminősítéstől függően jelenleg 11,75-13,5 százalék, a teljes hiteldíj mutató (THM) 12,92-14,95 százalék között alakul.

Vegye igénybe az FHB Bank hiteleit, és intézzen mindent egy helyen, amire új építésű lakás vásárláshoz vagy új lakásépítéshez szüksége lehet, szocpol igénylés!

 • Jelzáloghitelek egyedi kamatkedvezménnyel és kuponakcióval
 • Lakásépítési támogatás, „szocpol”
  Vissza nem térítendő támogatás az otthonteremtéshez
 • Energiatanúsítvány
  Igényelje online!
 • Értékbecslés
  Energiatanúsítvánnyal együtt kedvezőbb áron!