2012. január 16., hétfő

Szocpol-2013 : Szociálpolitikai támogatás 2013

Mi az a szocpol (lakásépítési támogatás)?

A lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény az eltartott, közös háztartásban élõ gyermekek és egyéb eltartott családtagok után járó vissza nem térítendő állami juttatás. A gyermekek "meglétét" az állandó lakóhely szerinti önkormányzat jegyzője igazolhatja a bank felé.

A kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermekek után jár. Legalábbis ez a főszabály, és a családok többsége csak a gyermekeket veszi számba. Szintén jár kedvezmény (ha kisebb is) más eltartott családtagok után.

A kedvezmény a következő célokra használható:
-lakás/ház építése
-új lakás vásárlása

Nem tekinthető új lakás építésnek a családi ház vagy ikerház tetőterének beépítése akkor sem, ha ezáltal a tetőtérben teljesen önálló lakást alakítanak ki. A társasházi tetőterek beépítése, valamint családi házak, ikerházak emeletráépítése azonban olyan új lakásnak minősül, amelynek létrehozásához igényelhető lakásépítési kedvezmény.

Kinek jár a szocpol 2013-évtől és milyen feltételek mellett kaphatják ?

A kedvezményt nagykorú magyar állampolgár, valamint a 16. életévét betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú magyar állampolgár veheti igénybe a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más eltartott családtagja után 2013-ban. A támogatott célok között szerepel:
új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek minősülő tetőtérbeépítés
Az értékesítés céljára újonnan felépített vagy felépíttetett lakás megvásárlása
Olyan építési munkák, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása az épület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül (kettő vagy több gyermeket eltartó építtető esetében ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést is - a kedvezmény fele mértékével)
Használt lakás vásárlása (cseréje), ha az igénylő három vagy több gyermeket tart el és a 2001. augusztus 1-jén már legalább 50%-ban tulajdonában lévő lakását értékesíti és helyette nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakást vásárol. Az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra kell fordítani. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt, illetve az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlásra kell fordítani. A lakásépítési kedvezmény mértéke ez esetben szintén a lakásépítési kedvezmény összegének a fele.

A támogatás összege:

  • első gyermek után: 900.000 Ft

  • második gyermek után: 1.500.000 Ft

  • harmadik gyermek után: 1.400.000 Ft

  • negyedik gyermek után: 800.000 Ft

  • minden további gyermek után: 200.000 Ft

Otthonteremtési támogatás 2013

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.
A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a hitelintézet által megállapított forgalmi értéknél.

első gyermek után: 450.000 Ft
második gyermek után: 750.000 Ft
harmadik gyermek után: 700.000 Ft
negyedik gyermek után: 400.000 Ft
minden további gyermek után: 100.000 Ft

A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik a fenti táblázatban szereplő kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.
E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybe vevők a később született gyermek(ek) után is - az adásvételi szerződés keltének időpontjában érvényben volt összegben - abban az esetben, ha kölcsönszerződésük van. Az igénybe vett támogatást csak a még fennálló - elsődlegesen a jelzáloglevél kamattámogatott - kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani. Lakásépítési kedvezményt (ismertebb nevén "szocpol") az a nagykorú, magyar állampolgár igényelhet, akinek (illetve aki házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának) nincsen másik lakástulajdona, vagy állandó használati joga, bérleti jogviszonya és a kedvezményt a saját, méltányolható lakásigénye kielégítésére fordítja. (Lakástulajdonnak tekintendő a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is.)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése